Política de Privadesa

ISIDRO TORRAS S.L.

Polígon Industrial Can Llobet Can Torras,
C/ Carrasco i Formiguera 12
08192 Barcelona
C.I.F.: B-59446054
Registro Mercantil de Sevilla, tomo 3321, folio 200, hoja SE 45481
Tlf: 93 711 84 11 Fax: 93 712 27 98

Sobre la propietat legal i el Copyright

El propietari d’aquest web i el seu contingut és l’empresa Isidre Torras SL, en endavant Isidre Torras. Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer i / o exposició pública d’aquesta web sense la corresponent autorització dels seus propietaris. La informació i consells presentats en aquesta web són de caràcter orientatius quedant Isidre Torras exempta de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d’exactitud o efectivitat en aquesta informació.
Isidro Torras es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense previ avís i sense cap tipus de limitació. La informació enviada a aquest web o introduïda a través dels seus formularis haurà de ser veraç i no vulnerarà el dret a tercers ni la legalitat vigent.
Isidro Torras declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingu&eactue;s perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus inform`tics o per elements informàtics de qualsevol índole en no poder garantir al 100% l’absència de virus ni d’altres elements a la web.

Condicions d’utilització del web

Isidro Torras ofereix a la seva web informació relacionada amb el tipus d’activitat, productes i serveis que realitza, prèvia subscripció i en els termes i condicions que siguin pactats.
Isidro Torras es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en www.isidrotorras.net podent limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. Especialment, Isidro Torras es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés a la seva web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a Isidro Torras que, al seu criteri, disminueixin o anu·in els nivells de seguretat adoptats per a l’adequat funcionament de la web.

Política de Protecció de dades

Alguns serveis prestats en la web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.
Les dades personals recollides seran objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers automatitzats.
L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a Isidre Torras són correctes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació en els mateixos.
Isidre Torras, com a responsable del fitxer automatitzat, garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de caràcter personal, i així, d’acord amb la LO 15/1999, els apoderats, intervinents, autoritzats i, si s’escau, avaladors de l’entitat jurídica signant queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents.
La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual amb Isidro Torras, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en els que l’usuari decideixi donar-se d’alta, així com l’enviament per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació tècnica, operativa i comercial sobre productes i serveis oferts per Isidro Torras.
Isidro Torras ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i procura instal lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a Isidro Torras. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.
Els usuaris tenen drets reconeguts i podran exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com a ser informats de les cessions realitzades contactant amb Isidro Torras. Isidro Torras pot utilitzar cookies quan un usuari navega per la web, associant – únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que Isidre Torras reconegui els navegadors dels usuaris registrats després que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookies creats per altres proveïdors. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur.

Analítica Web

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc, una companyia de Delaware amb l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (” Google “).
Google Analytics utilitza “cookies”, que són fitxers de text ubicats al seu ordinador, per ajudar al website a analitzar l’ús que fan els usuaris de la pàgina web. La informació que genera el cookie sobre el seu ús de la pàgina web (incloent la seva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google als servidors dels Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús de la website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet.
Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva adreça IP amb cap altra dada de què disposi Google.
Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però, ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionalitat d’aquest website.
En utilitzar aquesta website vostè consent el tractament d’informació sobre Vostè per Google en la forma i per als fins indicats més amunt.