Straßenreinigungsbürsten Gemischte Bürsten

Straßenreinigungsbürsten Gemischte Bürsten

Sortiment an gemischten Bürsten

CL001

Escombradores compatibles

 • Ravo 4000 – 5000 – 5002 – 540
 • Butcher City Cat 1500 – 2000 – 2020
 • Piquersa 2000 – H

Polypropylen + Flachstahl

 

CL006

Escombradores compatibles

 • MFH 2200 – 2500

Polypropylen + Flachstahl

 

CL007 / CL027

Escombradores compatibles

 • Schmidt Cleango

CL007
Polypropylen + Flachstahl
CL027
Polypropylen + Flachstahl

 

CL009

Escombradores compatibles

 • City Cat 5000 / 5006
 • Ravo 560 – Azura

Polypropylen + Flachstahl

 

CL011 / CL012

Escombradores compatibles

 • Dulevo 5000 / 6000

CL011
PLP + Ac ø 700
CL012
PLP + Ac ø 860

CL013 / CL014

Escombradores compatibles

 • Dulevo 200 / 3000

CL013 (h 210)
Polypropylen + Flachstahl
CL014 (h 260)
Polypropylen + Flachstahl

 

CL016

Escombradores compatibles

 • Swingo
 • Johnston
 • Schmith
 • Ravo
 • City Cat

Polypropylen + Flachstahl

 

CL018

Escombradores compatibles

 • Semat A-600
 • MFH 5000
 • Karcher
 • Pulcra
 • Scarab

Polypropylen + Flachstahl

 

CL023 / CL059 / CL024 / CL029

Escombradores compatibles

 • Hako 300 (CL024)
 • Piquersa 1500 – 2500 (CL059)
 • Faun
 • Dulevo Commando

Flachstahl

 

CL019

Escombradores compatibles

 • Hako 1250 – 1600 – 2200

Polypropylen + Flachstahl

 

SECTORS

Kompatible Kehrbürsten

 • MFH 5000
 • Dulevo 5000 / 6000

SEC02
Kompatible Kehrbürsten
ø 700
SEC06
Polypropylen + Flachstahl
ø 860
SEC03
Polypropylen + Flachstahl
ø 700

 

Verwandte Produkte

Andere Straßenreinigungsbürsten

 • Date 9 de April de 2021
 • Tags Viària